Strategický plán Kadaně

Co je strategický plán?

Strategický plán je vyjádřením představy o budoucím vývoji a podobě města v dlouhodobém časovém horizontu.

Strategický plán je koncepčním a rozvojovým dokumentem, který vychází ze širších regionálních a historických souvislostí a na základě důkladné analýzy současného stavu věcí předkládá možnosti sociálního, ekonomického a územního rozvoje a to ve vzájemných vazbách uvedených složek

Proč Strategický plán Kadaně?

Na území střední Evropy existuje řada měst s Kadaní v různých směrech srovnatelných. Co však činí Kadaň a přilehlý region jedinečným prostorem, je přítomnost a vzájemná provázanost několika výrazných fenoménů současně. Okolní krajina a veškeré přírodní bohatství nedalekých Doupovských a Krušných hor, řeka Ohře, síť měst a drobných sídel se svým cenným kulturním dědictvím, nepřehlédnutelný systém technologických zařízení na produkci energie, rozsáhlé prostory zdevastované těžbou hnědého uhlí a část těchto prostor vracejících se do života v podobě rekultivovaných ploch, demografická struktura trvale žijících obyvatel. Tolik z těch nejvýraznějších, řada z nich je na první pohled zřejmá, některé zůstávají stále nedoceněny či nehrozí bezprostřední nebezpečí. Strategický plán Kadaně je možností, jak tyto fenomény objektivně posoudit a navrhnout hospodárné využítí jejich potencí pro další vývoj regionu.
Kdo Strategický plán Kadaně vytváří?

Město Kadaň, které je zadavatelem, pověřilo zpracováním Strategického plánu Kadaně tým odborníků vedený sdružením architektů třiarchitekti. Dokument vznikal v úzké spolupráci s představiteli města formálně sdruženými do komise pro Strategický plán, která v případě potřeby přizývala další osoby způsobilé k projednávání dané problematiky. Dílem přijali účast v procesu také některé odbory městské správy.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruAktualizace strat. plánu II. (2013)418.43 KB .pdf
ikona souboruAktualizace strat. plánu 2008385.46 KB .pdf
ikona souboruStrategický plán Kadaně 2004.pdf7.37 MB .pdf

Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 2970x | ernest
load