Výpis usnesení ze zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města - 9.2.2017

Výpis usnesení ze zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města, která se konalo dne 9. února 2017 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 1/2017 - Zdravotnictví ve městě
Zastupitelstvo města bere na vědomí ústní zprávu o stavu zdravotnictví ve městě

Usnesení č. 2/2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Nemocnici Kadaň s.r.o. na investice
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2017 ve výši 6.000.000,- Kč pro Nemocnici Kadaň, s.r.o. na investice do movitého i nemovitého majetku dle rozpisu v žádosti.

Usnesení č. 3/2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Český svaz včelařů na nákup vyvíječe aerosolu
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2017 ve výši 25.000,- Kč pro Český svaz včelařů na nákup vyvíječe aerosolu.

Usnesení č. 4/2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Kadaň – hokej, z.s. na mzdy
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 12/2017 ve výši 225.000,- Kč pro SK Kadaň - hokej, z.s. na mzdy za 12/2016 vyplacené v lednu 2017.

Usnesení č. 5/2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Kadaň – hokej, z.s. na energie
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 13/2017 ve výši 138.000,- Kč pro SK Kadaň - hokej, z.s. na spotřebu elektrické energie za 12/2016 placenou v lednu 2017.
Usnesení č. 6/2017 - Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření.
1. rozpočtové opatření k 9. 2. 2017(v tis. Kč)

1. rozpočtové opatření k 9. 2. 2017

(v tis. Kč)

rozpočet

změna

upravený

rozpočet

Příjmy

Nedaňové

Přijaté transfery

zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ

0,00

1 071,40

1 071,40

mzdy Úřad práce

0,00

1 500,00

1 500,00

Celkem příjmy

333 112,40

2 571,40

335 683,80

Financování

změna stavu na bankovních účtech

89 800,00

22 958,91

112 758,91

Celkem financování

89 800,00

22 958,91

112 758,91

Celkem příjmy + financování

422 912,40

25 530,31

448 442,71

Výdaje

Odbor vnitřních věcí

mzdové a sociální náklady

mzdy Úřad práce

0,00

1 500,00

1 500,00

Odbor regionálního rozvoje

Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR

700,00

119,00

819,00

Odbor výstavby

doprava

chodníky a komunikace

44 100,00

7 000,00

51 100,00

kultura

oprava střechy Františkánského kláštera

900,00

100,00

1 000,00

správa odboru - projekty

3 200,00

300,00

3 500,00

Odbor školství, kultury a sportu

kulturní akce

0,00

150,00

150,00

Odbor sociálních věcí

pěstounská péče - přebytek předchozích let

0,00

3 394,72

3 394,72

Sanace rodiny - MPSV

0,00

406,44

406,44

Ostatní výdaje

Transfery a dary

Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do movitého i nemovitého majetku

0,00

6 000,00

6 000,00

SK Kadaň - mzdy a energie zimní stadion za prosinec 2016

0,00

363,00

363,00

Český svaz včelařů - nákup vyvíječe aerosolu

0,00

25,00

25,00

Ostatní výdaje

zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ

0,00

1 071,40

1 071,40

rezerva

14 172,50

5 100,75

19 273,25

Celkem výdaje

422 912,40

25 530,31

448 442,71
Usnesení č. 7/2017 - Plán investiční výstavby pro rok 2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Plán investiční výstavby pro rok 2017.


Usnesení č. 8/2017 - P.č. 2258/2 a p.č. 2258/19 - skateboardového hřiště v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků formou směny  a to: p.č. 2258/19 a p.č. 2258/2 v k.ú. Kadaň – skateboardové hřiště (LV - Ústeckého kraje) směnit za pozemky p.č. 2258/18, p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č.  3419/45 v k.ú. Kadaň (LV - města Kadaně) s tím, že obě strany jsou směnou pozemků vyrovnány a nepožadují případný doplatek.


Usnesení č. 9/2017 - Komunitní plán sociálních služeb 2017 - 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb na roky 2017 - 2020 pro města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty.


Usnesení č. 10/2017 - Dohoda o vytvoření společného školského obvodu - ZŠ ul. Školní 1479 a MŠ ul. Školní 1479, Kadaň 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov a Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace uzavřenou mezi městem Kadaň a obcí Rokle.


Usnesení č. 11/2017 - OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů MŠ

Zastupitelstvo města schvaluje vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Kadaň.


Usnesení č. 12/2017 - OZV č. 2/2017 o stanovení školských obvodů ZŠ

Zastupitelstvo města schvaluje vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kadaň.


Usnesení č. 13/2017 - Odvolání a jmenování členů finančního výboru

Zastupitelstvo města odvolává členy finančního výboru Jana Zacha a Marcelu Šilhanovou ke dni 10.2. 2017 na vlastní žádost.


Usnesení č. 14/2017 - Odvolání a jmenování členů finančního výboru

Zastupitelstvo města jmenuje členy finančního výboru - pí Veroniku Lukešovou a Ing. Vladislava Kohouta ke dni 11.2. 2017 pro volební období 2014 – 2018.


Usnesení č. 15/2017 - Plán práce výborů 2017

Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstva města pro rok 2017.
Vytvořeno 11.4.2017 10:51:12 | přečteno 78x | ernest
load