Výpis usnesení ze zápisu z 14.zasedání zastupitelstva města

Výpis usnesení ze zápisu z 14.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne které se konalo dne 5. března 2009 od 15.00 hodin v refektáři Františkánského kláštera v Kadani.

Usnesení č. 1/ 2009 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložené rozpočtové změny -
1. rozpočtové opatření.

1. rozpočtové opatření k 5.3.2009
(v tis. Kč)
rozpočet
změna
upravený rozpočet
Příjmy
Přijaté transfery
příspěvek na školství - KÚ
0,00
3 109,00
3 109,00
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.
75 500,00
-11 401,00
64 099,00
Obslužný objekt pro dětské dopr. hřiště v Kadani - dotace MF
0,00
1 600,00
1 600,00
zateplení 5.ZŠ  - dotace z Fondu soudržnosti
0,00
18 262,30
18 262,30
zateplení 5.ZŠ  - dotace SFŽP
0,00
1 074,25
1 074,25
Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP
0,00
224,12
224,12
Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP
0,00
338,83
338,83
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ
0,00
856,60
856,60
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ
0,00
3 513,00
3 513,00
Ostatní
převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně portfolia
81 000,00
29 740,47
110 740,47
vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV
0,00
-3 000,00
-3 000,00
ostatní příjmy
0,00
1 230,00
1 230,00
Profireal
přebytek hospodaření za rok 2008
0,00
17 671,90
17 671,90
správa a údržba bytového fondu
60 000,00
-17 671,90
42 328,10
Celkem příjmy
567 756,40
45 547,57
613 303,97
Výdaje
Odbor vnitřních věcí
mzdové a sociální náklady
platy
46 312,00
-2 414,00
43 898,00
náhrady mezd v době nemoci
0,00
143,00
143,00
sociální pojištění
12 898,00
-566,00
12 332,00
zdravotní pojištění
4 457,00
-204,00
4 253,00
pojistné z mezd
300,00
-13,00
287,00
OON
3 214,00
-50,00
3 164,00
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ
0,00
856,60
856,60
platy
0,00
630,60
630,60
náhrady mezd v době nemoci
0,00
10,00
10,00
sociální pojištění
0,00
156,50
156,50
zdravotní pojištění
0,00
56,00
56,00
pojistné z mezd
0,00
3,50
3,50
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ
0,00
3 513,00
3 513,00
platy
0,00
2 264,00
2 264,00
náhrady mezd v době nemoci
0,00
57,00
57,00
sociální pojištění
0,00
566,00
566,00
zdravotní pojištění
0,00
204,00
204,00
pojistné z mezd
0,00
13,00
13,00
pohonné hmoty
0,00
150,00
150,00
nákup materiálu
0,00
90,00
90,00
drobný hmotný majetek
0,00
70,00
70,00
cestovné
0,00
10,00
10,00
školení
0,00
25,00
25,00
poštovné
0,00
54,00
54,00
telekomunikace a radiokomunikace
0,00
10,00
10,00
Odbor životního prostředí
Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP
0,00
224,12
224,12
Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP
0,00
338,83
338,83
Odbor výstavby
ROP - rezerva
Sportovní hala
36 000,00
20 000,00
56 000,00
školství
zateplení 5.ZŠ 
10 000,00
4 000,00
14 000,00
zateplení 5.ZŠ  - dotace z Fondu soudržnosti
0,00
18 262,30
18 262,30
zateplení 5.ZŠ  - dotace SFŽP
0,00
1 074,25
1 074,25
doprava
cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení
4 090,00
2 000,00
6 090,00
chodníky a komunikace
12 700,00
-1 500,00
11 200,00
vnitřní správa
investice do veřejného osvětlení
1 700,00
-900,00
800,00
sportoviště
dětské dopravní hřiště
3 000,00
-1 600,00
1 400,00
Obslužný objekt pro dětské dopr. hřiště v Kadani - dotace MF
0,00
1 600,00
1 600,00
Správa odboru - projekty
6 700,00
3 170,00
9 870,00
Odbor školství a kultury
kultura
Sborník ke konferenci FERGUNNA
0,00
50,00
50,00
Odbor sociálních věcí
příspěvek na péči opráv. osobám dle zákona 108/2006 Sb.
75 500,00
-11 401,00
64 099,00
Organizační složky
Požární ochrana
nákup materiálu
120,00
-25,00
95,00
poradenské a právní služby
30,00
-16,00
14,00
stroje, přístroje a zařízení
118,00
41,00
159,00
Příspěvkové organizace
Kulturní zařízení Kadaň
investice - nákup klavíru
0,00
200,00
200,00
1.ZŠ 
provoz KÚ
0,00
563,10
563,10
2.ZŠ 
provoz KÚ
0,00
556,10
556,10
3.ZŠ 
provoz KÚ
0,00
554,60
554,60
5.ZŠ 
provoz KÚ
0,00
441,70
441,70
ZŠ  a MŠ  při nemocnici
provoz KÚ
0,00
187,70
187,70
1.MŠ 
provoz KÚ
0,00
91,70
91,70
3.MŠ 
provoz KÚ
0,00
115,70
115,70
4.MŠ 
provoz KÚ
0,00
125,60
125,60
6.MŠ 
provoz KÚ
0,00
127,00
127,00
9.MŠ 
provoz KÚ
0,00
204,70
204,70
10.MŠ 
provoz KÚ
0,00
141,10
141,10
Ostatní výdaje
Transfery a dary
ostatní organizace
800,00
-200,00
600,00
dary obyvatelstvu
0,00
30,00
30,00
Ostatní výdaje
finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči
0,00
1 081,50
1 081,50
finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi
0,00
990,57
990,57
finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce
0,00
100,00
100,00
rezerva
4 295,20
3 652,40
7 947,60
Celkem výdaje
567 756,40
45 547,57
613 303,97

Usnesení č. 2 / 2009 - vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním a ostatním organizacím na rok 2008

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním a ostatním organizacím na rok 2008 a s c h v a l u j e vrácení poskytnuté dotace pro rok 2008 organizaci Canticorum Kadaň v plné výši z důvodu porušení pravidel o poskytnutí dotace.Usnesení č. 3 / 2009 - rozdělení dotací sportovním organizacím a ostatním na rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozdělení dotací sportovním organizacím
a ostatním na rok 2009 takto:

sportovní organizace

Dotace na činnost:
název organizace
účel dotace
částka v Kč
SK Kadaň
činnost
800 000,-
TJ DNT Kadaň
činnost
60 000,-
TJ vodní sporty Kadaň
činnost
150 000,-
Hockey Club Kadaň
činnost
200 000,-
Karate klub Kadaň
činnost
80 000,-
FBC DDM Kadaň
činnost
200 000,-
SK Kosagym Kadaň
činnost
100 000,-
FK Tatran Kadaň
činnost
490 000,-
FC Betis Kadaň
činnost
30 000,-

Dotace na projekt:

TJ DNT Kadaň
7. ročník "Memoriálu V. Fišera"
15 000,-
SOMK Kadaň
Malá kopaná v Kadani
20 000,-
SK Kosagym Kadaň
účast na ME 2009
0,-
SK Kosagym Kadaň
sportovní soustředění
0,-
Cyklistický klub Hnízdil Kadaň
14.ročník závodu hor.kol
8 000,-
S.K. Lomazice
Nechranická buchta
12 000,-
TJ Vodní sporty Kadaň
MS veteránů Crestuma-Portug.
0,-
TJ Vodní sporty Kadaň
6.ročník Čes.poháru Rodeo tour
5 000,-
TJ Vodní sporty Kadaň
5.závod ČP-MČR družstev
5 000,-
TJ Úhošťany
malá kopaná
5 000,-
KZK, Š achový klub Střelnice
Kad.Kasparov-šach.turnaj
5 000,-
Běžecký klub F-C Kadaň
7.ročník zimního běž.poháru
10 000,-
Klub biatlonu DDM Kadaň
Český pohár v letním biatlonu
0,-
DSO Kadaň
Š kolní fotbalová liga
0,-
DSO Kadaň
Netradiční víceboj
0,-
Bc. Maříková Lenka
Oblastní závod v boulderingu
5 000,-

Ostatní

Dotace na činnost:

název organizace
účel dotace
částka v Kč
Junák svaz skautů, Kadaň
činnost
30 000,-
Svaz tělesně postižených Kadaň
činnost
50 000,-
Jezdecká společ. Na Š pičáku
činnost
15 000,-
Český svaz PTP
činnost
5 000,-
Mladý hasič Kadaň
činnost
5 000,-
Sbor dobrovolných hasičů Kadaň
činnost
5 000,-
Konfederace pol. věz ňů, Chomutov
činnost
5 000,-
Obč. sdruž. Divadlo Navenek, Kadaň
činnost
40 000,-
SČF Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň
činnost
5 000,-
Taneční studio REFLEX, o.s.
činnost
20 000,-
Sdružení seniorů města Kadaně
činnost
10 000,-
Klub přátel města Kadaně
činnost
40 000,-
Taneční studio M Kadaň
činnost
20 000,-
Český kynologický svaz, Kadaň
činnost
5 000,-
Společnost kruhu přátel hudby v Kadani o.p.s.
činnost
30 000,-
Oblastní skupina Agility Kadaň
činnost
5 000,-

Dotace na projekt:

RADKA o.s., Kadaň
Dobrovolníci v nemocnicích
14 000,-
Gymnázium, Kadaň
Výměnné pobyty v zahraničí
70 000,-
SPŠ  stavební a OA Kadaň
Prevencí pro budoucí život
50 000,-
Středisko rané péče SPRP Praha
Raná péče pro dítě s postižením
10 000,-
ZŠ  Pionýrů, Kadaň
Oslavy 50. výročí školy
20 000,-
Taneční studio REFLEX, o.s.
Mistrovství Evropy - DISCO DANCE A SHOW DANCE
50 000,-
SOŠ  služeb a SOU Kadaň
Vědomostmi a prací k ekolog. zemědělství
20 000,-
ZŠ  Na Podlesí, Kadaň
Oslava 35. výročí otevření školy
16 000,-
Oblastní skupina Agility Kadaň
Kadaňský vořÚek 2009
10 000,-
Misslareuth 1190.Mitte Europa, Cheb
Koncert v rámci XVIII. Festivalu uprostřed Evropy-Mitte Europa
30 000,-

Usnesení č. 4 / 2009 - rozdělení HV příspěvkových organizací města za rok 2008 do fondů

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozdělení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací města za rok 2008 do jejich příslušných fondů takto:

v Kč
HV 2008
odvod zřizovateli
fond rezervní
fond odměn
MěSSS, Věžní 958
294 439,62
154 439,62
140 000,00
KZK Kadaň
559 364,17
459 364,17
100 000,00
Městská knihovna
162 830,23
129 830,23
33 000,00
1.MŠ , Kpt. Jaroše 581
51 028,34
40 822,68
10 205,66
3.MŠ , Žitná 615
33 146,65
26 517,32
6 629,33
4.MŠ , Klášterecká 1557
81 611,22
65 611,22
16 000,00
6.MŠ , Husova 1337
0,00
9.MŠ , Na Podlesí 1481
0,00
10.MŠ , Kpt. Jaroše 1554
39 134,97
31 307,98
7 826,99
ZŠ  a MŠ  při nem.
236 378,03
235 378,03
1 000,00
1.ZŠ , Š kolní 1479
120 532,93
100 532,93
20 000,00
2.ZŠ , Pionýrů 1102
265 283,16
212 283,16
53 000,00
3.ZŠ , Chomutovská 1683
318 546,10
254 836,88
63 709,22
5.ZŠ , Na Podlesí 1480
75 368,32
60 368,32
15 000,00
ZUŠ , J. Š vermy 474
7 204,17
5 763,34
1 440,83
DDM, J. Roháče 1381
1 681,62
1 345,62
336,00


Usnesení č. 5 / 2009 - Plán výstavby na rok 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu Plán výstavby na rok 2009 včetně informací starosty města o odložení některých plánovaných akcí.


Usnesení č. 6 / 2009 - zadání 8. změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zadání 8. změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň.


Usnesení č. 7 / 2009 - odměny neuvolněným členům ZM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ponechání výše odměn neuvolněným
zastupitelům schválené usnesením zastupitelstva města č. 117/2008 ze dne 24. 4. 2008.


Usnesení č. 8 / 2009 - Plán práce výborů zastupitelstva města pro rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený Plán práce jednotlivých výborů zastupitelstva města s doplněním kontrolnímu výboru o provádění fyzických kontrol vynaložených finančních prostředků do oprav bytového fondu.


Usnesení č. 9 / 2009 - rozšíření místního pracoviště CZECH POINT - žádost o dotaci

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na rozšíření místního pracoviště CZECH POINT v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzva číslo 02, "eGovernment v obcích - CZECH POINT" se spoluúčastí města ve výši 15 %.


Usnesení č. 10 / 2009 - finanční dar - sl. Nováková

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vyplacení finančního daru sl. Novákové ve výši 30.000,- Kč v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 558/2005 ze dne 25. 10. 2005.


Usnesení č. 11 / 2009 - Smlouvy s obcemi na projekt eGovernment

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e uzavření smluv na zajištění projektu eGovernment pro spádové obce Kadaňska.


Usnesení č. 12 / 2009 - Grantový systém města Kadaně

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dotaci ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu "Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň" v rámci vyhlášeného Grantového programu sociálních služeb pro období 2009/2010 pro Občanské sdružení Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň.
Usnesení č. 13 / 2009 - finanční podpora OS Světlo

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e finanční podporu OS Světlo ve výši 80 000,- Kč na činnost, spojenou s provozem Nízkoprahového klubu (projekt z GS města Kadaně na období 2008/2009).


Usnesení č. 14 / 2009 - zpráva o sportu ve městě za rok 2008

Zastupitelstvo města o d k l á d á projednání předloženou zprávu o sportu ve městě za rok 2008 a u k l á d á předložit novou zprávu s dopracováním na přÚtí zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 15 / 2009 - Dohoda o partnerství "Marketing destinace cestovního ruchu v regionu měst Klášterec nad Ohří, Kadaň a Žatec"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předložené Dohody o partnerství
k projektu "Marketing destinace cestovního ruchu v regionu měst Klášterec nad Ohří, Kadaň
a Žatec" s Městem Klášterec nad Ohří.


Usnesení č. 16 / 2009 - zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2008

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2008.


Usnesení č. 17 / 2009 - prodej parcely č. 2606/3 v k.ú. Kadaň - p. Zrůstek ½, pí Kulichová ½

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej ideální ½ parcely č. 2606/3 o vým. 160 m2 v k.ú. Kadaň, p. Zrůstkovi a prodej ideální ½ parcely č. 2606/3 o vým. 160 m2 v k. ú. Kadaň, pí Kulichové za dohodnutou kupní cenu 2.280,- Kč.


Usnesení č. 18 / 2009 - odstoupení od žádosti na koupi p. č. 474 a 310/1 v k. ú. Kadaň - p. Plaštiak

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í odstoupení p. Plaštiaka od své žádosti na koupi p. č. 474 a 310/1 v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 19 / 2009 - prodej parcely č. 13/1 v k.ú. Kadaň - p. Rypl

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej par. č. 13/1 o vým. 62 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 8.530,- Kč Ryplovi. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 256,- Kč.Usnesení č. 20 / 2009 - prodej části parcely č. 3460/210 v k.ú. Kadaň - zveřejnění záměru obce

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnit záměr obce prodat část parcely 3460/210 v k.ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 21 / 2009 - prodej části parcely č. 2400/1 v k. ú. Kadaň - zveřejnění záměru obce

Zastupitelstvo města o d k l á d á projednání zveřejnit záměr obce prodat část parcely 2400/1 v k. ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 22 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu č. 1149/003

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1149/003 o velikosti 1+2, ul. Budovatelů v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 27. 11. 2008 - usn. č. 237/2008 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 23 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu č. 1241/014

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1241/014 o velikosti 1+2, ul. Chomutovská v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 27. 11. 2008 - usn. č. 237/2008 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 24 / 2009 - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zásada u Kadaně od PF ČR

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný
převod pozemků p. č. 46 o výměře 413 m2 a p. č. 47 o výměře 727 m2 v k. ú. Zásada u Kadaně z důvodu, že tyto pozemky jsou dle ÚPD určeny k zastavění stavbou pro bydlení.


Usnesení č. 25 / 2009 - směna pozemku p. č. 3464/6 v k. ú. Kadaň - zveřejnění záměru obce

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce - převést p. č. 3464/6 v k. ú. Kadaň formou směny.


Usnesení č. 26 / 2009 - směna pozemků mezi Městem Kadaň a Pozemkovým fondem ČR

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e převod pozemku p. č. 3464/6 v k. ú. Kadaň (vlastnictví Města Kadaně) formou směny za pozemky p. č. 3344/2, p. č 3344/3, p. č. 3344/1 a části p. č. 2857/1 v k. ú. Kadaň (vlastnictví PF ČR).


Usnesení č. 27 / 2009 - dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 9539/08 ze dne 21. 3. 2008 uzavřené mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem a to v předloženém znění.


Usnesení č. 28 / 2009 - darování pozemku p. č. 2805/3 v k. ú. Kadaň Ústeckému kraji

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e převod p. č. 2805/3 o výměře 1 312 m2 v k. ú. Kadaň Ústeckému kraji formou daru.


Usnesení č. 29 / 2009 - převod budovy bez čp. stojící na p. č. 2498 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej budovy bez čp. stojící na p. č. 2498 v k. ú. Kadaň a to Technickým službám Kadaň s.r.o., se sídlem Polní 1900, Kadaň 432 01 za kupní cenu smluvní ve výši 400 000,- Kč s tím, že Technické služby Kadaň, s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti.


Usnesení č. 30 / 2009 - nabídka ÚZSVM na převod p. č. 2539/2 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat ÚZSVM o bezúplatný převod p. č. 2539/2 o výměře 372 m2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 31 / 2009 - výpůjčka části p. č. 2953/6 v k. ú. Kadaň (Strážiště III.) - zveřejnění záměru obce

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce - vypůjčit část p. č. 2953/6 v k. ú. Kadaň (Strážiště III.).


Usnesení č. 32 / 2009 - prodej p. č. 2590 v k. ú. Kadaň - zveřejnění záměru obce

Zastupitelstvo města o d k l á d á zveřejnění záměru obce - prodat p. č. 2590 v k. ú. Kadaň do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů na pozemku (tj. do doby vydání rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu v Chomutově ve věci uplatněného restitučního nároku pí Svobodovou dle zák. č. 212/2000 Sb).


Usnesení č. 33 / 2009 - revokace usnesení ZM č. 297/2008 ze dne 18. 12. 2008

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 297/2008 ze dne 18. 12. 2008.


Usnesení č. 34 / 2009 - stanovení cen nemovitostí pro rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2009 s platností od 1. 4. 2009:

1. Kupní cena (smluvní cena) je stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oce ňování majetku
ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR + da ň z převodu nemovitosti dle
zák. č. 357/1992 Sb., o daních ve znění pozdějších vyhlášek.

2. V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení
zastupitelstva města.

Dle § 56 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.


Usnesení č. 35 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu - č. p. 1280/015 (dle schválených Zásad)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1280/015 o velikosti 1+2, ul. Chomutovská v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 27.11.2008 - usn. č. 237/2008 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 36 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu - č. p. 1282/018 (dle schválených Zásad)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1282/018 o velikosti 1+2, ul. Chomutovská v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 27.11.2008 - usn. č. 237/2008 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 37 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu - č. p. 1221/003 (dle schválených Zásad)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1221/003 o velikosti 1+2, ul. Chomutovská v k.ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 27.11.2008- usn. č. 237/2008 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 38 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu
kupujícímu:

Kupující: p.Hrazdíra

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+1, umístěná v 1. NP vlevo, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích parc. č. 1867 - 1864 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 45 760,- Kč


Usnesení č. 39 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu
kupujícímu:

Kupující: p.Fiala

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 2+1, umístěná v 6. NP uprostřed, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích parc. č. 2001 - 2003 - zastavěné plochy v k.u. Kadaň, obec Kadaň, (formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní).

Kupní cena 75 260,- Kč


Usnesení č. 40 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu
kupujícímu:

Kupující: p.Š amonil

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+1, umístěná v 1. NP vlevo,včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích par.č. 1783,1784,1785,1786,1787,1788 a 1789 - zastavěné plochy v k.ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 62 700,- Kč


Usnesení č. 41 / 2009 - zpráva o prodeji bytů Města Kadaně za rok 2008

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o prodeji bytů Města Kadaně za rok 2008.


Usnesení č. 42 / 2009 - Generel cyklistické dopravy města Kadaně

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený Generel cyklistické dopravy města
Kadaně.

Vytvořeno 13.10.2010 10:28:56 | přečteno 159x | ernest
load