Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

vykřičník

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID – 19  toto opatření :S účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních Sociálních služeb.

2. zákaz podle bodu I. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
d) Zařízení sociálních služeb, která jsou odborné Sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.


ikona souboruCelé znění nařízení  Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (v PDF)


Zdroj: http://www.khsusti.cz 
Vytvořeno 23.7.2020 10:37:22 | přečteno 151x | jindrich.rebec