Od 1. září 2020 povinné roušky

Rouška1

Od 1. září 2020 budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech.

Od 1. září 2020 budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná o:

zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),

úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),

veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby a další),

vnitřní hromadné akce nad 100 osob,

volební místnosti.


Přehled všech platných výjimek z mimořádného opatření:

• děti do dvou let věku,

• osoby s poruchou intelektu, s  poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

• zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

• uživatele sociálních služeb v  zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v  pobytové formě,

• další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v  zařízeních sociálních služeb,

• osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v  přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

• soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

• osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

• snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

• osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

• pohyb a pobyt v  prostorech lázeňských a léčebných bazénů.


(Zdroj:  https://koronavirus.mzcr.cz/)

Roušky od 1.9.2020

Roušky od 1.9.2020

Roušky od 1.9.2020

 
 
Vytvořeno 31.8.2020 16:17:33 | přečteno 118x | jindrich.rebec