Chytrá vinice

Chytrá vinice - vysvětlivky:

  • Tbar- současná teplota
  • Tbarmax - maximální denní teplota
  • Tmin - minimální denní teplota
  • Twet - teplota mokrého teploměru
  • Tdp - teplota rosného bodu
  • RH - relativní vlhkost vzduchu
Peronospora - Signály od Šteberleho a Goidaniche sčítáme a zobrazujeme  jako signál nebezpečí výskytu peronospory. Signál nabývá hodnot od 0 (žádné nebezpečí) (obě metody hlásí maximální nebezpečí).

Padlí- hodnoty indexu příznivých podmínek pro šíření padlí nabývají hodnot 0 až 100%

V případě, že se hodnota indexu pohybuje od0 do 20%, lze prodloužit standardní postřikový interval.

Při hodnotě indexu od 20 do 60%, lze dodržet standardní postřikový interval.

Při hodnotě indexu nad 60 do 100% je doporučeno interval mezi postřiky zkrátit.

Botrytis - Botrytis index <=0 - žádné nebezpečí infekce botrytis cinerea

Botrytis index 0 až 0,5 - nízké nebezpečí infekce

Botrytis index 0,5 až 1 - střední nebezpečí infekce

Botrytis index > 1 - vysoké nebezpečí infekce

Graf teploty vzduchu zobrazuje průběh teploty, teploty mokrého teploměru a teploty rosného bodu. Pokud se křivky teploty a teploty rosného bodu překrývají, s vysokou pravděpodobností došlo k orosení listů - teplota rosného bodu je stejná jako teplota vzduchu. Modrá křivka (teplota rosného bodu) ukazuje teplotu, kam mohou v nejbližších nočních hodinách klesnout teploty, pokud v mezidobí nepřijdou srážky a panuje jasná obloha a bezvětří.

Graf relativní vlhkosti vzduchu zobrazuje její průběh. Při hodnotách nad 95% lze s velkou pravděpodobností předpokládat orosení listů.

Graf denní srážky zobrazuje sumu srážek za den od půlnoci do půlnoci v mm.

Vytvořeno 30.10.2003 9:00:00 | přečteno 1358x | ernest
load