Energetická politika města Kadaň

Město se zavazuje k zlepšování energetické hospodárnosti - dodržování závazku k neustálému snižování energetické náročnosti a tím zvyšování energetické účinnosti užití energie v rozsahu stanoveného Energetického hospodářství.

Za tímto účelem vedení města Kadaň:

- Pravidelně eviduje a hodnotí spotřebu energie a její využití v jednotlivých sledovaných oblastech a zavazuje se účinnost užití energie na těchto sledovaných objektech zvyšovat.

- Pro snižování energetické náročnosti a následné zvyšování energetické účinnosti užití energie jsou využívány konkrétní strategické, ale i operativní energetické cíle. Tyto jsou systematicky kontrolovány a podporovány zajištěním informací, doplňováním povědomí všech zaměstnanců, jakož i vyčleněním potřebných zdrojů.

- Město Kadaň se zavazuje dodržovat všechny relevantní zákonné a jiné požadavky a normy a podporuje nakupování energeticky efektivních výrobků a služeb.

- Pro naplňování energetické politiky, týkající se úspory energií, město Kadaň poskytuje dostatečné lidské a finanční zdroje a v rámci společnosti zajišťuje snadnou dostupnost informací.

Téma komunikace je samostatně pojednáno v interní komunikaci a externí komunikací dle kapitoly Příručky EnMS Komunikace.

V rámci ročních hodnocení managementu ( dle kapitoly Analýzy/ příručky EnMS Přezkoumání systému managementu) se Energetická politika pravidelně kontroluje a při potřebě aktualizuje.

Tím je zajištěno, že Energetická politika společnosti je se zřetelem na druh a rozsah energetické spotřeby a použití energie přiměřená.


ikona souboruEnergetická politika města Kadaň - (příloha v PDF)

Vytvořeno 2.11.2022 16:47:16 | přečteno 843x | jindrich.rebec
load