Informace o obnově památek

Informace o obnově památek realizované odborem regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň v roce 2020

Restaurování sochy sv. Šebestiána v Kadani, městské hradby

Předmět díla

Provedení doplňujícího průzkumu zaměřeného na lokaci reliktů barevných povrchových úprav vč. jejich fixace a stratigrafickou a materiálovou analýzu vzorků, zajištění trhliny na pravé ruce injektáží a vložením nerezových armatur, prekonsolidaci zkorodovaných povrchů sochy přípravkem na bázi organokřemičitanů, zajištění degradovaných povrchů elastifikovaným zpevňovačem, očištění povrchu od depozitů nečistot na základě zkoušek omytím regulovaným proudem vody, ev. páry s respektováním starších a původních povrchových úprav sochy a s následnou neutralizací, aplikaci odsolovacích zábalů v soklové části, biosanaci, lokální zpevnění narušených partií pískovce prostředkem na bázi organokřemičitanů, provedení drobných lokálních doplňků povrchu v míře zohledňující funkčnost a optické scelení tmelem na minerální bázi a vyplnění spár vápennou maltou; provedení rozsáhlejších tvarových rekonstrukčních doplňků v umělém kameni (oba palce nohou, silně poškozené profily patky a hlavice soklu), provedení lokálních barevných retuší úměrně okolní tonalitě a případné zvýraznění tonality písma dle výsledků doplňujícího průzkumu, náhradu stávajících torz šípů novými v nerezovém materiálu s případným zlacením 24 karátovým zlatem na olejovém podkladu, provedení hydrofobní závěrečné konzervace.

Restaurátor: MgA. Jan Brabec

Cena včetně DPH:  101.775,-  

Termín:  20. 3. 2020 – 31. 7. 2020

Restaurování sochy sv. Šebestiána v Kadani Restaurování sousoší P. Marie Imaaculaty, svatých Floriána a Šebestiána v Úhošťanech p. č. 80 v k. ú. Úhošťany.

Předmět díla:

Doplňující průzkum, řešení statických poruch (posouzení stavu základů, demontáž, oprava a úprava základu, osazení restaurovaných prvků včetně výroby nerezových kovaných kramlí), restaurování sochy P. Marie Immaculaty (předzpevnění, biosanace, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, rekonstrukce v umělém materiálu, barevné retuše, oprava rekonstrukce svatozáře včetně zlacení), restaurování sochy sv. Floriána (předzpevnění, biosanace, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, rekonstrukce v umělém materiálu, barevné retuše,  rekonstrukce špice kopí včetně zlacení), restaurování sochy sv. Šebestiána (předzpevnění, biosanace, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, rekonstrukce v umělém materiálu, barevné retuše,  rekonstrukce šípů včetně zlacení), restaurování architektury (předzpevnění, čištění a odsolení, zpevnění, tmelení, spárování a rekonstrukce v umělém kameni, barevné retuše, barevné retuše – zvýraznění písma), hydrofobizace, lešení, doprava a další položky nutné k realizaci, vypracování restaurátorské zprávy.

Restaurátor: MgA. Jakub Tlučhoř

Cena včetně DPH:  454 250,-  

Termín:  4. 5. 2020 – 15. 10. 2020

 sousoší P. Marie Imaaculaty

 

Oprava fasád č. p. 7 v Kadani

Předmět díla:

Oprava fasád čp. 7 v ul. Jana Švermy v Kadani (p. č. 24 v k. ú. Kadaň) – nemovitá kulturní památka č. r. ÚSKP 26678/5-1689. Budou opravena drobná poškození omítek fasád, celkově proveden nový vápenný fasádní nátěr. Omítky komínu budou celkově provedeny nové, bude opraveno zdivo komínu. Vnitřní systém ventilace v komínu bude prohlédnut a doplněn o větrací otvory kryté mřížkami. Budou obnoveny nátěry stávajících dřevěných oken, dveří, výkladců a kryté chodby. Klempířské prvky na fasádě budou prohlídnuty a provedeny případní drobné opravy klempířských prvků.

Projektant: Ing. arch. Pohořalá, Zábělská 46, Plzeň

Zhotovitel: HP STAV – Jan Perout, Fibichova 660, 432 01 Kadaň;  tel. 728 021 326

Technický dozor: SupCon s.r.o., Jaroslav Dubský; tel. 720 953 933

Cena včetně DPH:  458.706,-  

Termín:  15. 4. 2020 – 22. 6. 2020

 Oprava fasád č.p. 7

Oprava fasád č.p. 7


Vytvořeno 16.4.2020 10:38:07 | přečteno 446x | jindrich.rebec
load