Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : v zastoupení Ing. Valíček Miloš, Jezerní 1096, 347 01 Tachov, IČ 65564618

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku st.p.č. 139, 280 a p.p.č. 96/1, 96/4, 96/5, 85/4 v k.ú. Měděnec bude při výstavbě " Rodinný dům Elza, Měděnec " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazen automatický kotel ATMOS D 21P o jmenovitém tepelný příkon 23,4 kW, palivo pelety, třída kotle 5 (podle normy EN 303-5-2), účinnost 90,3 %, rozměry š620 x h880 x v1207, hmotnost 231 kg, teplota spalin  127 oC, hmotnostní průtok spalin 0,011 kg/s, kotel bude umístěn v kotelně v 1. PP. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla bude sporák na pevná paliva KVS MORAVIA VSP 9103 o jmenovitém tepelném příkonu 10,09 kW, palivo dřevo, účinnost 82,8 %, rozměry š810 x h600 x v850, hmotnost 140 kg, teplota spalin 156 oC, hmotnostní průtok spalin 11,5 g/s, kamna budou umístěna v 1. NP v kuchyni. Odkouřeni bude provedeno do komína 120 mm nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 8.7.2022 13:43:20 | přečteno 151x | zdenek.krupicka
load