Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : JS Wash s.r.o., Běchovická 701/26, 110 00 Praha 10, IČ 17208840 zastoupení MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČ 28738217 

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 3051/27, 3051/28 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Myčka aut, příjezdová komunikace a přípojky inženýrských sítí k p.p.č. 3051/27, 3051/28 v k.ú. Kadaň" instalován nový zdroj tepla.

Zdroj vytápění a ohřevu TUV v zázemí správce je navržen plynový kondenzační kotel Heat Master HM 30 N BG2000 o výkonu 35 kW, palivo zemní plyn, odkouřeni bude provedeno do nerezového komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 8.8.2022 12:46:54 | přečteno 131x | zdenek.krupicka
load