Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 2 v k.ú. Pokutice bude při výstavbě " Výstavba RD Pokutice " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazeno teplené čerpadlo vzduch voda 9 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna umístěna v 1. NP v obývacím pokoji o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 10.8.2022 16:27:33 | přečteno 194x | zdenek.krupicka
load