Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  REZORT ELZA s.r.o., Loučná pod Klínovcem č. ev. 86, 431 91 Loučná pod Klínovcem, IČ 09771832 zastoupení BÍZEK PROJEKT s.r.o., U Párníků 696/6, 196 00 Praha-Čakovice, IČ 07382057

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 287/1 a 303/2 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Novostavba BD Typ A " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění bytového domu budou osazena dvě tepelná čerpadla vzduch – voda Buderus ODU14,2i o výkonu 14 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop  TALA 06 o jmenovitém výkonu 5,9 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,18 %, rozměry š500 x h390 x v1064, hmotnost 110 kg, teplota spalin 209 oC, hmotnostní průtok spalin 6,9 g/s, krbová kamna budou umístěna v 3. NP v bytech 3.05 a 3.06. Odkouřeni bude provedeno do samostatného komína Schiedel Permeter 25 nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 31.8.2022 9:49:24 | přečteno 34x | zdenek.krupicka
load