Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  zastoupení  IČ

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č.  v k.ú.  bude při výstavbě "  " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu budou osazena krbová kamna  o jmenovitém výkonukW, palivo , třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost  %, rozměry š x h x v, hmotnost  kg, teplota spalin  oC, hmotnostní průtok spalin  g/s, emise CO (při 13% O2)  %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína  mm nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 29.9.2022 10:04:44 | přečteno 278x | zdenek.krupicka
load