Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Žadatel :  v zastoupení Ing. Josef Perout, Hlavní 114, 431 63 Perštejn, IČ 08309248

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 1610/153 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu na parc.č. 1610/153 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 o výkonu 14 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 105,5 %, hmotnostní tok spalin max/min výkon 6,0 - 1,4 g/s, teplota spalin max/min výkon 65/58 oC, normový emisní faktor CO <=10 mg/kWh, normový emisní faktor NOx <=35 mg/kWh, CO2 při max. výkonu vytápění 9,3 %, CO2 při min. výkonu vytápění 8,6 %, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno dvouprůduchovým komínem Schiedel KOMBIGAS 16/8 cm nad střechu objektu.

Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka s teplovodním výměníkem BEF Aquatic WH 60 CP o jmenovitém výkonu 10 kW, palivo dřevo, účinnost 86 %, rozměry š590 x h512 x v14444, hmotnost 176 kg, teplota spalin 210 oC, hmotnostní průtok spalin 7,1 g/s, krbová vložka budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel KOMBIGAS nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 25.10.2022 15:53:02 | přečteno 229x | zdenek.krupicka
load