Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  zastoupení Bc. Dagmar Kovačíková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň, IČ 67215611

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 532/27 v k.ú. Okounov bude při výstavbě " Novostavba RD vč. napojení na ing. sítě " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch voda 12 kW. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Bryne o jmenovitém výkonu 10 kW, palivo dřevo,  účinnost 81 %, rozměry š540 x h567 x v994, hmotnost 189 kg, teplota spalin 273 oC, hmotnostní průtok spalin 7,5 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 14.11.2022 17:19:40 | přečteno 130x | zdenek.krupicka
load