Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 Perštejn, IČ 00262072

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku st.p.č. 437 v k.ú. Perštejn bude při výstavbě " ČOV Perštejn " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší.

Navržená technologie ČOV 820 EO pracuje na principu SBR s předřazenou denitrifikací. Jedná se o reaktor s přerušovanou činností. V jedné nádrži dochází k denitrifikaci – míchání ponorným míchadlem, v druhé nádrži propojené s nádrží denitrifikace dochází k nitrifikaci při jemnobublinné aeraci, usazování aktivovaného kalu, odtahu přebytečného kalu a odtahu vyčištěné vody.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 14.11.2022 17:26:45 | přečteno 121x | zdenek.krupicka
load