Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel: Garde.cz s.r.o., Čejkovice 41, 438 01 Libědice, IČ 25415425 zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571 Žádost o: Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Záměr: Na pozemku p.p.č. 480/3 v k.ú. Libědice bude při výstavbě " Hala na výrobu dřevěných obalů, včetně zpevněných ploch, příjezdové komunikace, oplocení, vodovodní a kanalizační přípojky bezodtokové jímky a elektro přípojky, Čejkovice, k. ú. Libědice " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění SO.10 sídla firmy bude osazen kotel TERMO-TECH KRS TECH DUO o jmenovitém výkonu 18 kW, palivo dřevo, třída kotle 5 (podle normy EN 303-5-2), účinnost 90,4 %, hmotnost 385 kg, teplota spalin 183 oC, kotel bude umístěn v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína 158 mm nad střechu objektu. Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 1.12.2022 13:08:54 | přečteno 142x | zdenek.krupicka
load