Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 14/5 v k.ú. Rokle bude při výstavbě " Novostavba rekreační chaty – Uljaky, p.p.č. 14/5 k.ú. Rokle " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ROMOTOP ESPERA 03 10 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80 %, rozměry š540 x h518 x v1080, hmotnost 212 kg, teplota spalin 292 oC, hmotnostní průtok spalin 7,9 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0828 %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 6.1.2023 11:20:43 | přečteno 13x | zdenek.krupicka
load