Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : v zastoupení Bc. Zuzana Stuchlíková, nar. 28.10.1979, Smetanova 275, 431 01 Spořice

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 203/6, 203/8, 203/1, 202/1, 201/1, 98/22 v k.ú. Horní Halže bude při výstavbě " Novostavba rekreačního objektu na parcele č. 203/6, k.ú. Horní Halže " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rekreačního objektu bude osazeno tepelné čerpadlo vzduch – voda 8kW a doplňkový zdroj tepla krbová vložka BEF PASSIVE 6 o jmenovitém výkonu 3,8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 86 %, rozměry š640 x h380 x v1191, hmotnost 116 kg, teplota spalin 193 oC, hmotnostní průtok spalin 3 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0814 %, krbová vložka bude umístěna 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 9.1.2023 16:58:52 | přečteno 13x | zdenek.krupicka
load