Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel: v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o: Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr:  Na pozemku p.p.č. 70/1 v k.ú. Vejprty bude při dodatečném povolení stavby " Dodatečné povolení stavebních úprav se změnou v užívání prodejny na byty, Nerudova č.p. 590/4, p.p.č. 70/1, k.ú. Vejprty " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění domu bude osazen plynový kotel Immergas victrix tera 24 plus ng o jmenovitém výkonu 24,1 kW, palivo zemní plyn, třída NOx – 6, kotel bude umístěn v 1. NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno na fasádu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 11.1.2023 9:52:59 | přečteno 17x | zdenek.krupicka
load