Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : CTP Bohemia North, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČ 08783233 v zastoupení REINKA s.r.o., Štefánikovo náměstí 1702/18, 430 01 Chomutov, IČ 22795146

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 3041/64, 3041/93 v k.ú. Kadaň a p.p.č. 164/10, 163/14 v k.ú. Prunéřov bude při výstavbě " CTPark Kadaň, Hala KA5, jednotka B " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší.

Do stávající haly KA5, části B v CTParku Kadaň je umisťován provoz HP Pelzer, firmy podnikající v automobilovém průmyslu. V hale KA5, části B, bude provozována výroba izolačních částí karoserií. Jedná se o akustickou izolační výplň na bázi směsí bavlny, plastů, plniv, případně s doplněním lehké PUR pěny, krycího rouna a podobně. Poměry obsahu polymerů ve finálních výrobcích jsou proměnlivé od cca 10 do cca 90 %.

Při opravách strojů, linek a výrobních zařízení na hale budou používány čistící rozpouštědlové přípravky. Celková roční spotřeba těchto přípravků spolu s čistícími výrobky v hale se předpokládá v objemu cca 100 kg/rok (na ropné bázi, z části alkoholické). Koncentrace na výstupu stavebního odsávání při odsávání min 5 000 m3/hod (používání čištění se předpokládá cca po dobu cca 1000 hod/rok) - bude cca 3,3 mg VOC/m3, tj. cca 2,7 mg TOC/m3 vyfukovaného vzduchu.

V opravářské dílně budou mimo ručního elektrického nářadí také instalované dvoukotoučové brusky, stojanová vrtačka, frézka, univerzální soustruh SV 18. Tyto třískové obráběcí technologie o odhadovaném elektrickém příkonu do 25kW.  Emise těchto látek budou vypouštěny do vnitřního prostředí technické místnosti, a tak bude nutné dodržet hygienický limit dle nařízení vlády č. 361/2001 Sb. pro kovový prach 10mg/m3. Stavebním větráním pak bude znečištěná vzdušina vypouštěna z místnosti do venkovního prostředí. Tímto pak bude zajišťován i případný emisní limit dle přílohy č. 8, část II, vyhlášky č. 415/2012 Sb., odst. 3.8.3. (50 mg TZ L/m3).

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 12.1.2023 13:09:41 | přečteno 20x | zdenek.krupicka
load