Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel:  zastoupení  IČ

Žádost o: Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr:  Na pozemku p.p.č. 54/19 a st.p.č. 208 v k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Rodinný dům na pozemku parc. č. 54/19 a st.parc.č. 208 kat. území Rašovice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla.

Vytápění rodinného domu a přípravu TUV bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem vytápění bude krbová vložka BEF KOMPAKT FEEL 6CL o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo, účinnost 84 %, rozměry š626 x h427 x v1205, hmotnost 114 kg, teplota spalin 206 oC, hmotnostní průtok spalin 4,3 g/s, emise CO (při 13% O2) 0,0946 %, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 26.1.2023 10:42:03 | přečteno 14x | zdenek.krupicka
load