Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 480/49 v k.ú. Úhošťany bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu, p.p.č. 480/49, k.ú. Úhošťany " instalován nový zdroj tepla.

Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna ROMOTOP TALA N 01 o jmenovitém výkonu 5,9 kW, palivo dřevo, účinnost 78 %, rozměry š480 x h433 x v1064, hmotnost 113 kg, teplota spalin 292 oC, hmotnostní průtok spalin 7,3 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 1.2.2023 12:23:48 | přečteno 24x | zdenek.krupicka
load