Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Bc. Dagmar Kovačíková, Dvořákova 1118, 432 01 Kadaň, IČ 67215611

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 1258/1 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba RD na p.p.č. 1258/1 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla.

Vytápění rodinného domu bude zajišťovat teplené čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka DYNAMIC 2G 35.46.01 o jmenovitém výkonu 4 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,37 %, rozměry š590 x h390 x v1161, hmotnost 114 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,2 g/s, krbová vložka bude umístěn v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do třísložkového nerezového komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 13.3.2023 16:48:27 | přečteno 36x | zdenek.krupicka
load