Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  Spotřební družstvo Jednota Kadaň, Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň, IČ 00032051

Žádost o : Udělení závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 1899 a 1900 v k.ú. Kadaň byly výstavbě " Stavební úpravy objektu čp 1042-1043 ul. Chomutovská Kadaň " instalovány nové zdroje tepla.

Pro vytápění čtyř bytů byl v každém bytě osazen plynový kondenzační kotel Vaillant se zásobníkem TUV eco TEC plus ioniDetect VUI 26/CS/1-5 (N-INT2) o jmenovitém výkonu 20 kW, palivo zemní plyn, normovaná účinnost 109,5 %, hmotnost 55,3 kg, teplota spalin 85 oC, kotel bude umístěn v koupelně. Odkouřeni bude provedeno do komína soustředným odkouřením 80/125 a sadou G+K nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 17.5.2023 17:35:43 | přečteno 44x | zdenek.krupicka
load