Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 73/65,157/13 v k.ú. Poláky bude při výstavbě " Novostavba rekreačního objektu, vč. oplocení, zpevněných ploch a přípojek IS, p. p. č. 73/65 a 157/13, k. ú. Poláky " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna Romotop Gerona o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 26.5.2023 13:43:06 | přečteno 32x | zdenek.krupicka
load