Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  zastoupení  

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 203 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Rodinný dům na p.p.č. 203 v k.ú. Veliká Ves " instalován nový zdroj tepla.

Vytápění rodinného domu bude zajištovat elektrokotel. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Haas+Sohn Marma o jmenovitém výkonu 10 kW, palivo dřevo-uhelné brikety-dřevěné brikety, účinnost spalování 79 %, rozměry š660 x h442 x v1100, hmotnost 133 kg, teplota spalin 222 oC, hmotnostní průtok spalin 12,4 g/s. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 7.7.2021 15:37:24 | přečteno 162x | zdenek.krupicka
load