Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 14.7.2021 pod č.j. MUKK - 30680/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 184/4, 348 a st.p.č. 102 v k.ú. Kryštofovy Hamry bude při výstavbě " Rodinný dům k.ú. Kryštofovy Hamry p.p.č. 184/4, 348 a st.p.č. 102 " instalován nový zdroj tepla. Doplňkový zdroj tepla pro vytápění rodinného domu budou zajišťovat krbová kamna Romotop Evora 01 o jmenovitém výkonu 4,0 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,53 %, rozměry š528 x h398 x v1312, hmotnost 143 kg, teplota spalin 247 oC, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do nerezového komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 16.7.2021 11:32:38 | přečteno 303x | zdenek.krupicka
load