Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : České hory s.r.o., Tylova 3490, 272 01 Kladno, IČ 08190721 v zastoupení Meritum Kladno - Inženýring s.r.o., manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno, IČ 06214339

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 43/2 a 81/2  v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Bytový dům Černý Potok čp. 59 " instalován nový zdroj tepla.

Vytápění bytového domu bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem vytápění budou krbová kamna ABX IBERIA K o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo – dřevěné brikety – hnědouhelné brikety, účinnost spalování 80 %, rozměry š746 x h498 x v993, hmotnost 154 kg, teplota spalin 210 oC, hmotnostní průtok spalin 8,7 g/s, krbová kamna budou umístěna ve společenské místnosti v přízemí. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 20.7.2021 14:22:27 | přečteno 220x | zdenek.krupicka
load