Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel:  Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČ 00262170 zastoupení Petr Wagner, M. J. Husa 539/22, 434 01 Most, IČ 87245205

Žádost o: Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr: Na pozemku p.p.č. 484 v k.ú. Vejprty bude při výstavbě " Bytový dům – ul. Martinská č.p. 681/17, Vejprty – Rekonstrukce vytápění vč. instalace plynové kotelny " instalován nový zdroj tepla.

Stávající decentralizovaný systém vytápění tuhými palivy bude demontován. Pro vytápění bytového domu bude osazen plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-i-50i W o jmenovitém výkonu 47,9 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 94 %, hmotnost 45,6 kg, kotel bude umístěn v kotelně v 1. PP. Odvod spalin bude proveden pomocí vnitřního odkouření systém (ø110 mm) přes stávající komínové těleso v objektu až po střechu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 20.7.2021 14:23:34 | přečteno 142x | zdenek.krupicka
load