Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 2849/4, 2848/4, 2848/10 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Stavební úpravy chaty na p.p.č. 2849/4, 2848/4, 2848/10 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla.


Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna HAAS+SOHN Sara o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo – dřevěné brikety – uhelné brikety, účinnost spalování 80,2 %, rozměry š489 x h321 x v782, hmotnost 72 kg, teplota spalin 343 oC, hmotnostní průtok spalin 5,9 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 26.7.2021 14:50:15 | přečteno 247x | zdenek.krupicka
load