Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Ing. Milan Hlaváček, Chomutovská 1262, 432 01 Kadaň, IČ 44244975

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 3064/2 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Bytová nástavba – restaurace Astra nová kolonie 1550, Kadaň " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění dvou bytových jednotek bude v každé jednotce osazen plynový kondenzační kotel Geminox THRS 19 M75H o výkonu 2,7–18,0 kW, palivo zemní plyn, teplota spalin 58-67 oC, hmotnostní průtok spalin 4,5-31,3 kg/h, kotel bude umístěn v zádveří. Odkouřeni bude provedeno koaxiálním potrubím 80/125 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 26.8.2021 13:06:22 | přečteno 145x | zdenek.krupicka
load