Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  zastoupení  IČ

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 2327 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Stavební úpravy skleníku na středisku

Kadaň " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění skleníku bude osazen teplovodní kondenzační plynový kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 25 MKO - A o výkonu 6,3 – 26,5 kW, palivo zemní plyn, účinnost až 108,5 %, rozměry š418 x h300 x v740, hmotnost 31,6 kg, teplota spalin 95 oC, hmotnostní průtok spalin 11,5 g/s, kotel bude umístěn v technické místnosti 105. Odkouřeni bude provedeno koaxiálním turbo odkouřením 80/125 nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 16.9.2021 14:46:43 | přečteno 243x | zdenek.krupicka
load