Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel: Město Vejprty, Tylova 870/6, , 431 91 Vejprty, IČ 00262170 v zastoupení Petr Wagner, M. J. Husa 539/22, 434 01 Most, IČ 87245205

Žádost o: Udělení závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 1142 v k.ú. Vejprty byl instalován nový zdroj tepla v rámci stavby " TJ Slovan Vejprty – ul. Komenského č.p. 289, Vejprty – Plynová kotelna ".

Stávající uhelná kotelna na tuhá paliva byla nahrazena plynovou kotelnou pro vytápění celého objektu. Stávající ohřev TV a stávající systém vytápění je bez změn. Rozvod vytápění je rozdělen na  tří otopné větve. Vytápění zajišťuje 2x plynový kotel Protherm typ 50 KLO-ZP o jmenovitém výkonu 46 kW, palivo zemní plyn, účinnost 90 %, hmotnost 164 kg, teplota spalin 170 oC, kotel bude umístěn v 1. NP v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 10.11.2021 15:33:13 | přečteno 118x | zdenek.krupicka
load