Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  ZAK GROUP s.r.o., Purkyňova 792, 252 64 Velké Přílepy, IČ 24200794 zastoupení SINGS projekční ateliér, s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, IČ 22800069 

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 396/44 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Bytový dům o osmi bytových jednotkách " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění bytového domu budou osazeny dva kondenzační kotle Buderus GB 172-24 kW o jmenovitém výkonu 29,7 kW, palivo zemní plyn, normovaný stupeň využití 109 %, rozměry š600 x h482 x v943, hmotnost 78 kg, kotle budou umístěni 1. PP. Odkouřeni bude provedeno typovým soustředěným turboodkouřením 80/125 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 14.12.2021 10:50:01 | přečteno 66x | zdenek.krupicka
load