Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : SaSo group s.r.o., Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary, IČ 08318034 v zastoupení

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 1094 v k.ú. Klášterec nad Ohří bude při výstavbě " Novostavba myčky osobních automobilů, ul. Pod Pivovarem, Klášterec nad Ohří " instalován nový zdroj tepla.

V objektu SO 02 – mycí boxy bude osazen kondenzační kotel De Dietrich typ Innovens PRO MCA 45 o jmenovitém výkonu 43 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 89,3 %,  hmotnost 53 kg, teplota spalin 30-67 oC, hmotnostní průtok spalin 14-69 kg/h. Odkouřeni bude provedeno spalinovodem 1,0  mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 14.12.2021 10:51:03 | přečteno 187x | zdenek.krupicka
load