Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  Město Vejprty, Tylova 870/6, , 431 91 Vejprty, IČ 00262170 v zastoupení Petr Wagner, M. J. Husa 539/22, 434 01 Most, IČ 87245205

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Vejprty bude při výstavbě " Bytový dům – ul. Údolní č.p. 23/11, Vejprty – Rekonstrukce vytápění vč. instalace plynové kotelny " instalován nový zdroj tepla.

Stávající decentralizovaný systém vytápění tuhými palivy bude demontován. Pro vytápění bytového domu bude osazen 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-50i W o jmenovitém výkonu 47,9 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 94 %, hmotnost 45,6 kg, kotel bude umístěn v kotelně v 1. PP. Odvod spalin bude proveden pomocí vnitřního odkouření systém (ø110 mm) přes stávající komínové těleso v objektu až nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 14.12.2021 13:15:32 | přečteno 139x | zdenek.krupicka
load