Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel:  v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o: Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr: Na pozemku p.p.č. 19/4 v k.ú. Kotvina bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu p.p.č. 19/4 k.ú. Kotvina " instalován nový zdroj tepla.

Vytápění rodinného domu bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna ROMOTOP GERONA o jmenovitém výkonu 9,5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 82,36 %, rozměry š690 x h362 x v994, hmotnost 133 kg, teplota spalin 296 oC, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 9.2.2022 16:57:30 | přečteno 148x | zdenek.krupicka
load