Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : 

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 2953/230 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Výstavba bytového domu na par. 2953/230 v k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění bytového domu bude osazen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-50i o jmenovitém výkonu 48 kW, palivo zemní plyn, účinnost spalování 88,7 %, rozměry š520 x h420 x v735, hmotnost 45,6 kg, emise NOx 26 mg/kWh, kotel bude umístěn v 1.NP v technické místnosti. Odkouřeni bude provedeno 125/80 1m nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 10.2.2022 10:05:41 | přečteno 158x | zdenek.krupicka
load