Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  MK - mont illuminations s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 25424769 v zastoupení Bc. Michal Naďal, Holešická 4740, 430 04 Chomutov, IČ 05822271

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 878/1 v k.ú. Vernéřov bude při výstavbě " Klášterec nad Ohří, Vernéřov – novostavba skladové haly na pozemcích parc. č. 878/1 v k.ú. Vernéřov " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší.

V současné době není pro objekt skladové haly, který se nachází mimo zastavěné území, provedena přípojka elektro a to z důvodů neexistence veřejné distribuční sítě v okolí budoucího objektu. Než bude přípojka provedena, bude objekt skladové haly dočasně napájen z lokální elektrocentrály TECHNIC 6500 E AVR spalovací motor, synchronní generátor o výkonu 6,3 kW, palivo benzín. Centrála se bude užívat maximálně 3 x v týdnu na 1 hodinu, pro osvětlení pro uskladnění materiálu. Elektrocentrála bude umístěna samostatně v samostatné prostoru v hale, s certifikovaným systémem odkouření nad úroveň střechy haly.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 22.2.2022 12:18:50 | přečteno 138x | zdenek.krupicka
load