Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 14.3.2022 pod č.j. MUKK - 8799/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 264/49 v k.ú. Tušimice bude při výstavbě " Stavba pro rodinou rekreaci " instalován nový zdroj tepla. Hlavním zdrojem tepla rekreačního objektu bude elektrokotel. Pro přitápění budou osazena krbová kamna Haas Sohn UKA o výkonu 1,8-6,2 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 75 %, rozměry š460 x h401 x v625, krbová kamna budou umístěna v 1.NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 130 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 14.3.2022 16:25:12 | přečteno 123x | zdenek.krupicka
load