Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : v zastoupení MESSOR s.r.o., Kadaň, Jana Švermy 11, IČ 28738217

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 28/6 v k.ú. Úhošťany bude při výstavbě " Stavební úpravy hospodářského objektu se změnou užívání na RD a vybudování autodílny, k.ú. Úhošťany " instalován nový zdroj tepla.


Pro vytápění a přípravu TUV rodinného domu a autodílny bude osazen automatický kotel Metal-Fach SEG Plus 28 kW o jmenovitém výkonu 28 kW, palivo HUTR, třída kotle 5 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování 90 %, rozměry š1250 x h845 x v1474, hmotnost 535 kg, kotel bude umístěn v kotelně v 1. NP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 24.5.2021 17:20:31 | přečteno 117x | zdenek.krupicka
load