Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Jarmila Pacindová, U Stadionu 1225, 432 01 Kadaň, IČ 09126571

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 537/1 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Stavební úpravy rodinného domu a změna užívání objektu stodoly – Vitčice, p.p.č. 537/1, k.ú. Veliká ves " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší.

V objektu SO.02 bude umístěna provozovna zámečnické dílny. Provoz bude řešen jako malá dílna pro potřeby majitele objektu. V dílně bude provozována zdroj znečišťování ovzduší multifunkční invertorový generátor svařovacího proudu pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG PERUN 200 MIG MAN PFC rozsah svařovacího proudu do 200 A. Odsávání emisí bude prováděno mobilní filtrační jednotkou KEMPER SMART MASTER stupeň odlučivosti 99,5 %.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 18.3.2022 8:45:01 | přečteno 128x | zdenek.krupicka
load