Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : Klínovec Real, s.r.o., nám. Českých bratří 36/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČ 27290735 zastoupení CAMA Architekti s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 28238893

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 545/1, 566/1 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " Klínovecké apartmány " instalován nový zdroj tepla.

Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku (sekce 1 a 2) a ohřev teplé vody bude v každé sekci objektu v 1.PP bytového domu v samostatné místnosti instalována plynová teplovodní kotelna osazená kaskádovou sestavou kotlů např. Thision L EVOPACK o příslušném výkonu.

Sekce 1

Kotelna osazená 3 závěsnými kondenzačními kotli ELCO, typ Thision L EVOPACK 120 o jmenovitém výkonu každého kotle 111,9 kW při teplotním spádu 80/60 oC, palivo zemní plyn,  účinnost 98,3 %, rozměry š630 x h605 x v950, teplota spalin 63 oC, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 335,7 kW. Dle ČSN 07 0703 čl. 5.1b) se jedná o kotelnu III. kategorie.

Sekce 2

Kotelna osazená 2 závěsnými kondenzačními kotli ELCO, typ Thision L EVOPACK 80 o jmenovitém výkonu každého kotle 75,3 kW při teplotním spádu 80/60 oC, palivo , třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování  %, rozměry š630 x h605 x v810, teplota spalin 61oC, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 150,6 kW. Dle ČSN 07 0703 čl. 5.1b) se jedná o kotelnu III. kategorie.

Sekce 3

Kotelna osazená 2 závěsnými kondenzačními kotli ELCO, typ Thision L EVOPACK 140 o jmenovitém výkonu každého kotle 130,4 kW při teplotním spádu 80/60 oC, palivo , třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování  %, rozměry š630 x h605 x v950, teplota spalin 66 oC, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 260,8 kW. Dle ČSN 07 0703 čl. 5.1b) se jedná o kotelnu III. kategorie.

Na straně spalin budou kotle napojeny neizolovaným vodorovným systémovým plastovým kouřovodem na izolovaný nerezový komín, který bude veden instalační šachtou spolu s dalšími rozvody nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 22.4.2022 10:52:45 | přečteno 208x | zdenek.krupicka
load