Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  zastoupení  IČ

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 387 v k.ú. Veliká Ves bude při výstavbě " Vytápění rodinného domu čp. 6 Nové Třebčice " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazen kotel EKO-Max 6 Plus „U“ o jmenovitém výkonu 17 kW, palivo černé - hnědé uhlí, třída kotle 5 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování 89 %, rozměry š1105 x h640 x v1400, hmotnost 180 kg, kotel bude umístěn v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 10.5.2022 13:53:41 | přečteno 179x | zdenek.krupicka
load