Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 850/10 v k.ú. Černýš bude při dodatečném povolení stavby " Objekt pro rod. rekreaci, sklad zahradního nářadí a dílna a skleník ppč. 850/10 k.ú. Černýš " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění objektu pro rodinnou rekreaci bude osazen kotel OPOP H416EKO o jmenovitém výkonu 12 kW, palivo dřevo - HUTR, třída kotle 3 (podle normy EN 303-5-2), účinnost spalování 85,4 %, rozměry š486 x h903 x v957, hmotnost 211 kg, teplota spalin 253 oC, kotel bude umístěn v kotelně v 1. PP. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 26.5.2021 9:22:16 | přečteno 495x | zdenek.krupicka
load