Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení Ing. arch. Bernášek Tomáš, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČ 63163691

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 2914/1 v k.ú. Kadaň bude při výstavbě " Novostavba rodinného domu pč. 2914/1 k.ú. Kadaň " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazen kotel plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-15i o jmenovitém výkonu 17 kW, palivo zemní plyn, energetická účinnost 94 %, hmotnost 45,6 kg, kotel bude umístěn v 1. NP na WC. Odkouřeni bude provedeno koaxiální sadou 80/125 nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem vytápění rodinného domu budou krbová kamna Romotop Heat 2G 42.50.01 o jmenovitém výkonu 5 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 84 %, rozměry š419 x h491 x v1003, hmotnost 105 kg, teplota spalin 235 oC, hmotnostní průtok spalin 3,7 g/s, kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 180 mm nad střechu objektu.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 10.5.2022 13:55:31 | přečteno 206x | zdenek.krupicka
load