Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  v zastoupení JH STAV-SERVIS s.r.o., Husova 201, 431 63 Perštejn, IČ 25002767

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 212/3, 212/2, 919/1 v k.ú. Černýš bude při výstavbě " Rodinný dům a garáž vč. přípojek a zpevněných ploch na pozemku p.č. 212/3,

Perštejn " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude  zajištěno tepleným čerpadlem Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna Romotop Heat o jmenovitém výkonu 3,5-9,1 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 86,69 %, rozměry š700 x h375 x v983, hmotnost 130 kg, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu. 


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 10.5.2022 13:57:09 | přečteno 197x | zdenek.krupicka
load