Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel : 

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 471/2, 473/1 a st.p.č. 633 v k.ú. Kovářská bude při výstavbě " Plynofikace objektu Propanem " instalován nový zdroj tepla.

Pro vytápění rodinného domu bude osazen kotel Protherm Panther 30 KKO o jmenovitém výkonu 30,6 kW, palivo propan, účinnost 109 %, rozměry š418 x h344 x v740, hmotnost 32,1 kg, kotel bude umístěn v suterénu v kotelně. Odkouřeni bude provedeno do komína nad střechu objektu.


Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 18.5.2022 14:27:12 | přečteno 256x | zdenek.krupicka
load