Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.6.2021 pod č.j. MUKK - 24471/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 51/4 a 51/5 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Výstavba objektu RD " instalován nový zdroj tepla. Vytápění rodinného domu bude zajišťovat teplené čerpadlo Logatherm WPL AR. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna THORMA HÖRBY o jmenovitém výkonu 7 kW, palivo dřevo-hnědouhelné brikety, účinnost spalování 80,7 %, rozměry š555 x h375 x v900, hmotnost 85 kg, krbová kamna budou umístěn v 1. NP v místnosti č. 01.08 obytná kuchyň. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 17.6.2021 15:01:35 | přečteno 169x | zdenek.krupicka
load